UAB "Eksmaris" eksporto plėtra
     UAB „Eksmaris" įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „UAB „Eksmaris" eksporto plėtra" Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-358 pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės 1 kvietimas". Projektui skirto finansavimo suma 191 262 Lt. Projekto trukmė 34 mėn., projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. birželio mėn. ir tęsis iki 2012 m. balandžio mėn.

     Pagrindinis projekto tikslas buvo įmonės paslaugų eksportas į vakarų Europos šalis ir Skandinaviją. Įgyvendinus projektą sudalyvauta trijose svarbiausiose vėjo energetikos bei laivybos parodose Olandijoje, Švedijoje ir Danijoje.

     Projekto metu sukurtos naujos eksporto rinkodaros specialisto darbo vietos bei parengtos UAB „Eksmaris" eksporto strategijos ir atliktų potencialių eksporto rinkų tyrimų pagalba buvo užtikrintas šio projekto tęstinumas, kadangi strategijos, tyrimo rezultatų bei rekomendacijų pagrindu bus remiamasi įmonei plečiant įmonės paslaugų tiekimą užsienio rinkose. Taip pat planuojama, kad eksporto rinkodaros specialistas tęs darbą eksporto plėtros srityje įmonės lėšomis. 

« Atgal

© 2011-2021. JSC “Eksmaris” Shipping & Forwarding. Member of BIMCO reg. no. 156684
Sprendimas: ProfIS, www.profis.lt